این روزا…

25 سپتامبر 2011

نه که نباشم،  هسّم
حس نوشتن نیس

Advertisements

سرنوشت ما

17 اوت 2011

با هم عروسی کردیم نه با هم…


مناجات…

13 اوت 2011

بار الها، مرا وسیله عذاب بنده ات قرار مده…


تولد

2 ژوئیه 2011

روز و ماهش یکیست، ولی شمارنده سالش را که به عقب برگردانی چیزهایی می بینی که به فکر می روی، همه اش!


سردرگم!

25 ژوئن 2011

ماری تمام پست های پابلیش نشده اش رو برای من گذاشت و رفت

من با این همه پست پابلیش نشده چه کنم؟ برا کی بذارم؟ کجا برم؟


این … ها

12 ژوئن 2011

گاهی وقتا از دیدن بعضی آدما حالت بهم میخوره

انگار باطن کثیفشون پس چهره تمیز و موجهشون داد میزنه


قصه ما

30 مه 2011

بالا رفتیم ماست بود
پایین اومدیم دوغ بود
گور بابای قصه ما که معلوم نشد آخرش چی بود