آتلیه

1 ژانویه 2012

– سلام … ، تماس گرفتم بگم عکس و فیلم عروسیتون حاضره، کی تشریف میارید؟

– مرسی، لازمشون ندارم، جدا شدیم!

Advertisements

سرنوشت ما

26 اکتبر 2011

دو خط موازی بودیم،

شکستم تا به تو برسم ولی تو را قطع کردم و رفتم


سرنوشت ما

17 اوت 2011

با هم عروسی کردیم نه با هم…


مرهم

22 مه 2011

گاهی وقتا دیگه یه جاهایی از شهرُ نمیخوای بری و دیگه نمیری

اما، میری سینما فیلم ببینی، همونجاها رو نشونت میده!


شیخُنا

21 مه 2011

لازم نیس فک کنی که بدونی یه نفرُ دوس داری یا نه! احساس کن!!!


لب دریا

13 مه 2011

جایی که دیگه بت زنگ نمی زنم…


یه نکته دیگه!

9 مه 2011

آرشیو نگه داشتن ( میخواد از یاهو چت باشه، یا اس ام اس یا ایمیل یا هر وسیله ارتباطی دیگه ) به هیچ دردی نمی خوره مگه آتو گرفتن ( طرفین از همدیگه یا یه نفر دیگه از یکی از طرفین یا از هردو ) یا در حالت خوشبینانه و امن، دیدن مجدد در آینده و سر را به دیوار کوبیدن، بغض کردن و یا، کوفت به توچه اصلاً؟!